Podmínky používání

  1. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon, šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah, či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, znepříjemňuje ostatním uživatelům, přetěžuje či poškozuje její jméno.

  2. Uživatel odesláním textů, např. otázek, odpovědí a komentářů, dává provozovateli právo toto dílo užít, tedy zejména šířit, sdělovat veřejnosti, upravovat a spojovat s jinými díly. Tato práva uděluje časově a územně neomezeně. Uživatel nadále disponuje osobnostními právy k dílu. Uživatel dává provozovateli právo zvolit licenci k šíření těchto textů, včetně otevřených licencí jako je Creative Commons.

  3. Je povoleno dávat komerční nabídky (včetně nabídek práce) pouze s předchozím svolením provozovatele.

  4. Provozovatel si vyhrazuje právo obsah, který porušuje tyto podmínky, smazat - a to i bez předchozího upozornění. Stejně tak si vyhrazuje právo odepřít přístup uživateli, který podmínky porušuje.

  5. Provozovatel je oprávněn zasílat uživateli e-mailem novinky a notifikace. Uživatel si může toto zasílání vypnout v nastavení služby. Ojediněle (např. bezpečnostní upozornění, konání konference, významná novinka) je oprávněn zaslat e-mail všem registrovaným uživatelům.

  6. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky aktualizovat. O nové verzi podmínek dá uživatelům vědět jejich umístěním na stránky Devel.cz.