Python pysimple gui opencv multitracking rubrika: Programování: Python

2 ToTR
položil/-a 8.8.2019

Hram sa trosku s multitrackingom pomocov opencv. Problem je ze si neviem poradit s vykreslenim "bbox = cv2.selectROI('MultiTracker', frame)" v okne pysimplegui a popravde nemam ani ziadnu ideu ci je to vobec mozne.
Druhy problem je ten ze sa mi z neznameho dovodu nechcu pridavat nove vybrane objekty, mozem si vybrat len jeden a ten to trackuje. Ma niekto tip?

import sys
import cv2
from random import randint
if sys.version_info[0] >= 3:
  import PySimpleGUI as sg
else:
  import PySimpleGUI27 as sg
globals
frame = ""
trackerTypes = ['BOOSTING', 'MIL', 'KCF','TLD', 'MEDIANFLOW', 'GOTURN', 'MOSSE', 'CSRT']
 
def createTrackerByName(trackerType):
 # Create a tracker based on tracker name
 if trackerType == trackerTypes[0]:
  tracker = cv2.TrackerBoosting_create()
 elif trackerType == trackerTypes[1]: 
  tracker = cv2.TrackerMIL_create()
 elif trackerType == trackerTypes[2]:
  tracker = cv2.TrackerKCF_create()
 elif trackerType == trackerTypes[3]:
  tracker = cv2.TrackerTLD_create()
 elif trackerType == trackerTypes[4]:
  tracker = cv2.TrackerMedianFlow_create()
 elif trackerType == trackerTypes[5]:
  tracker = cv2.TrackerGOTURN_create()
 elif trackerType == trackerTypes[6]:
  tracker = cv2.TrackerMOSSE_create()
 elif trackerType == trackerTypes[7]:
  tracker = cv2.TrackerCSRT_create()
 else:
  tracker = None
  print('Incorrect tracker name')
  print('Available trackers are:')
  for t in trackerTypes:
   print(t)
 
 return tracker
 
# Set video to load
videoPath = "race_output_fast.avi"
 
# Create a video capture object to read videos
cap = cv2.VideoCapture(videoPath)
 
 
 
# OpenCV's selectROI function doesn't work for selecting multiple objects in Python
# So we will call this function in a loop till we are done selecting all objects
 
def create_tracker():
    frame_layout_top= [
        [sg.Image(filename='', key='image', size=(896,504)), sg.Output(size=(58, 20))]
        ]
    layout = [ 
       [sg.Frame('', frame_layout_top)]]
 
    window_select_object = sg.Window('Test',icon=None,
            location=(100,0),resizable=False,use_default_focus=True,size=(1350,550))
    window_select_object.Layout(layout).Finalize()
 
     # Read first frame
    success, frame = cap.read()
     # quit if unable to read the video file
    if not success:
        print('Failed to read video')
        sys.exit(1)
     ## Select boxes
    bboxes = []
    colors = [] 
    trackerType = "CSRT"
    # OpenCV's selectROI function doesn't work for selecting multiple objects in Python
    # So we will call this function in a loop till we are done selecting all objects
    while True:
    # draw bounding boxes over objects
    # selectROI's default behaviour is to draw box starting from the center
    # when fromCenter is set to false, you can draw box starting from top left corner
       bbox = cv2.selectROI('MultiTracker', frame)
       bboxes.append(bbox)
       colors.append((randint(64, 255), randint(64, 255), randint(64, 255)))
       print("Press q to quit selecting boxes and start tracking")
       print("Press any other key to select next object")
       k = cv2.waitKey(0) & 0xFF
       if (k == 113): # q is pressed
        break
 
    print('Selected bounding boxes {}'.format(bboxes))
 
    ## Initialize MultiTracker
    # There are two ways you can initialize multitracker
    # 1. tracker = cv2.MultiTracker("CSRT")
    # All the trackers added to this multitracker
    # will use CSRT algorithm as default
    # 2. tracker = cv2.MultiTracker()
    # No default algorithm specified

    # Initialize MultiTracker with tracking algo
    # Specify tracker type
 
    # Create MultiTracker object
    multiTracker = cv2.MultiTracker_create()
 
    # Initialize MultiTracker 
    for bbox in bboxes:
        multiTracker.add(createTrackerByName(trackerType), frame, bbox)
 
 
    # Process video and track objects
    while cap.isOpened():
        success, frame = cap.read()
        if not success:
            break
 
    # get updated location of objects in subsequent frames
        success, boxes = multiTracker.update(frame)
 
    # draw tracked objects
        for i, newbox in enumerate(boxes):
            p1 = (int(newbox[0]), int(newbox[1]))
            p2 = (int(newbox[0] + newbox[2]), int(newbox[1] + newbox[3]))
            cv2.rectangle(frame, p1, p2, colors[i], 2, 1)
 
    # show frame
            cv2.imshow('MultiTracker', frame)
 
 
    # quit on ESC button
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27: # Esc pressed
            break

Pro plný přístup na Devel.cz se prosím přihlaste:

Rychlé přihlášení přes sociální sítě:

Nebo se přihlaste jménem a heslem:

Zadejte prosím svou e-mailovou adresu.
Zadejte své heslo.