Webpack - kompilace se závislostí modulu definovanou relativní cestou rubrika: Programování: JavaScript

4 mazane
položil/-a 20.7. 13:25

Mám dva moduly shared a inv. Modul inv má závislost na modulu shared definovanou v package.json pomocí file:../shared. Děje se to, že zkompiluji (resp. transpiluji) modul shared bez chyby, ale když kompiluji modul inv, tak kompilace hlásí chyby ze souborů v ../shared/src/**.

Jde o chyby typu:

ERROR in xxx\shared\src\shared.module.ts
[tsl] ERROR in xxx\shared\src\shared.module.ts(16,27)
   TS7016: Could not find a declaration file for module 'api-check'. 'xxx\shared\node_modules\api-check\dist\api-check.js' implicitly has an 'any' type.

Očekával bych, že tam se nebude webpack při kompilaci inv vůbec dívat, protože by mu mělo stačit jen ../shared/dist a ../shared/dist/@types. A taky když ../shared/src/*. smažu a nechám jen dist, tak najednou kompilace inv proběhne bez problémů. Dokázal by mi někdo vysvětlit, kde mám chybu v úsudku?

shared/tsconfig.json

{
  "compilerOptions": {
    "target": "es6",
    "module": "commonjs",
    "moduleResolution": "node",
    "sourceMap": true,
    "strict": true,
    "strictNullChecks": false,
    "declaration": true,
    "declarationDir": "./dist/@types",
    "declarationMap": true,
    "emitDecoratorMetadata": true,
    "experimentalDecorators": true,
    "typeRoots": [
      "./node_modules/@types",
      "./@types"
    ],
    "types": [
      "node"
    ],
    "lib": [
      "es2015",
      "dom",
      "dom.iterable"
    ] 
  },
  "exclude": [
    "node_modules"
  ]
}

shared/package.json

{
 "name": "@proces/shared",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "dist/index.js",
 "module": "dist/index.js",
 "typings": "dist/@types/shared.export.d.ts",
 "files": [
  "/src"
 ],
 "scripts": {
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "api-check": "^7.5.5",
 },
 "devDependencies": {
  "@types/node": "^14.0.13",
  "css": "^2.2.4",
  "css-loader": "^3.6.0",
  "file-loader": "^6.0.0",
  "html-loader": "^1.1.0",
  "style": "0.0.3",
  "style-loader": "^1.2.1",
  "ts-loader": "^7.0.5",
  "ts-node": "^8.10.2",
  "typescript": "^3.9.5",
  "webpack": "^4.43.0",
  "webpack-cli": "^3.3.11"
 }
}

shared/webpack.config.js

"use strict";;
const path = require('path');

const config = {
  mode: "development",
  entry: "./src/shared.export.ts",
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
    filename: 'index.js',
    libraryTarget: 'umd',
    library: 'shared',
    umdNamedDefine: true
  },
  devtool: 'source-map',
  module: {
    rules: [
      {
        test: /\.ts$/,
        use: ['ts-loader'],
        exclude: [/node_modules/]
      },
      {
        test: /\.html$/,
        loader: "html-loader"
      },
      {
        test: /\.css$/,
        use: ['style-loader', 'css-loader']
      },
      {
        test: /\.ttf$/,
        use: ['file-loader']
      }
    ]
  },

  externals: {
    'api-check': 'apiCheck'
  },
  resolve: {
    extensions: [
      '.tsx',
      '.ts',
      '.js'
    ]
  },
  plugins: [
  ]
};

module.exports = config;

inv/tsconfig.json

{
  "compilerOptions": {
    "target": "es6",
    "module": "commonjs",
    "moduleResolution": "node",
    "sourceMap": true,
    "strict": true,
    "strictNullChecks": false,
    "declaration": true,
    "declarationDir": "./dist/@types",
    "declarationMap": true,
    "emitDecoratorMetadata": true,
    "experimentalDecorators": true,
    "typeRoots": [
      "./node_modules/@types",
      "./@types",
      "./node_modules/@proces/shared/dist/@types"
    ],
    "types": [
      "node"
    ],
    "lib": [
      "es2015",
      "dom",
      "dom.iterable"
    ] 
  },
  "include": [
    "src/**/*"
  ],
  "exclude": [
    "node_modules",
    "**/shared/**/*.ts"
  ]
}

inv/package.json

{
 "name": "@proces/inv",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "dist/index.js",
 "typings": "dist/@types/inv.export.d.ts",
 "scripts": {
 },
 "author": "",
 "license": "ISC",
 "devDependencies": {
  "@types/node": "^14.0.13",
  "css-loader": "^3.6.0",
  "html-loader": "^1.1.0",
  "style-loader": "^1.2.1",
  "ts-loader": "^7.0.5",
  "typescript": "^3.9.5",
  "webpack": "^4.43.0",
  "webpack-cli": "^3.3.11"
 },
 "dependencies": {
  "@proces/shared": "file:../shared"
 }
}

inv/webpack.config.js

"use strict";
const path = require('path');

const config = {
  stats: {
    chunks: true,
    logging: 'verbose',
    providedExports: true,
    maxModules: Infinity,
    usedExports: true,
    nestedModules: true,
  },
  mode: "development",
  entry: "./src/inv.export.ts",
  output: {
    path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
    filename: 'index.js',
    libraryTarget: 'umd'
  },
  module: {
    rules: [
      {
        test: /\.ts$/,
        use: ['ts-loader'],
        exclude: [/node_modules/]
      },
      {
        test: /\.html$/,
        loader: "html-loader"
      },
      {
        test: /\.css$/,
        use: ['style-loader', 'css-loader']
      },
      {
        test: /\.ttf$/,
        use: ['file-loader']
      }
    ],
    noParse: /shared\/src/
  },
  externals: {
    '@proces/shared': '@proces/shared'
  },
  resolve: {
    extensions: [
      '.tsx',
      '.ts',
      '.js'
    ]
  },
  plugins: [
  ]
};

module.exports = config;
odkaz
5 vit.herman
odpověděl/-a 20.7. 23:28

Vypadá zcela to docela evidentně na to, že "kdesi" dostane přednost import ts souborů z balíčku shared místo použití výsledných typových definic. Očekávání, že by mu mělo stačit jen ../shared/dist a ../shared/dist/@types bude nejspíš liché, protože podle https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/module-resolution.html mívá obvykle přednost reálně nalezený zdroják.

Komentáře

 • mazane : Já se bojím, jestli do toho nezasahuje webpack. Protože dle odkazovaného dokumentu by mělo stačit odstranit "files": ["/src"] a nechat jen "typings": "dist/@types/shared.export.d.ts", ale webpack stejně z nějakého důvodu najde to /src a začne se koukat tam. 21.7. 15:37
 • vit.herman : @mazane: Mohl by to teoreticky dělat ts-loader, to je fakt. I když se domnívám, že ten ctí module resolution TypeScriptu. Podle mne by se popisované chování jednoznačně projevilo, pokud bys měl projekt umístěn v podadresáři node_modules. Pokud ne, tak to zůstává záhadou. Možná pomůže volba --traceResolution. 22.7. 0:09
 • mazane : V node-modules je, protože v inv/package.json mám "dependencies": {"@proces/shared": "file:../shared" }, takže se to stahuje jako normální modul. Vlastně ne tak doslova, protože se tam udělá se jen symlink. Ale symlink asi nehraje roli. 22.7. 8:56

Pro plný přístup na Devel.cz se prosím přihlaste:

Rychlé přihlášení přes sociální sítě:

Nebo se přihlaste jménem a heslem:

Zadejte prosím svou e-mailovou adresu.
Zadejte své heslo.